อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 17 คน

Responsive image

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อเราได้ที่ 045-353035 หรือ rec55ubu@gmail.com

ประกาศ และเงื่อนไข การสมัคร

1. ปิดลงทะเบียนวันที่ 27 มีนาคม 2563 (หรือปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด)
2. หลังลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ
โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเลขที่ 393-0-18588-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธนาคาร กรุงไทย และส่งไฟล์หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน พร้อมระบุ
- ชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนอบรม
- ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
มาที่อีเมล rec55ubu@gmail.com

3. ผู้เข้ารับการอบรมรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม
4. หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล rec55ubu@gmail.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563
5. ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมคือผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถแจ้งรายชื่อผู้มาอบรมแทนได้ที่อีเมล rec55ubu@gmail.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links