ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 19 คน

Responsive image

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ในวันที่ 21-24 เมษายน 2563 (รุ่น 11) และ วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 12)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานสากล

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลองและการกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ได้มีการนำมาใช้ในการวิจัย

   รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่  21-24  เมษายน 2563

   รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 509 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links