โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8

กิจกรรม - โดย Duangtar Novacek - เผยแพร่ 9 ก.พ. 2563   - อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 91 คน

Responsive image

วันจัดกิจกรรม: 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

สถานบันที่เข้าร่วมโครงการ 11 สถาบัน ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรม ประกอบด้วย

1. การประชุมผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบันเครือข่ายฯ ณ อาคาร 29

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ อาคาร 29 และ 45

3. การแข่งขันกีฬาสากล ณ สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิมเนเซียม และโดมเอนกประสงค์ 

4. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

5. การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานเลี้ยงรับรอง และมอบธงเจ้าภาพสำหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อไป ณ ร้านอาหารสวนป่ารีสอร์ท


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links