การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกและคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

กิจกรรม - โดย Duangtar Novacek - เผยแพร่ 6 ก.พ. 2563   - อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 23 คน

Responsive image

ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ (หญ้าแฝก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชดำริ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการ: ครูและนักเรียนจำนวนมากกว่า 1,000 คน จากโรงเรียนในเป้าหมาย 13 แห่ง ดังนี้ 

1. วันที่ 19 ธันวาคม 2562     โรงเรียนบัวเชดวิทยา ต.บัวเชด อ.บัวเชด                               

2. วันที่ 3 มกราคม 2563       โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์                 

3. วันที่ 6 มกราคม 2563       โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)  ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ   

4. วันที่ 6 มกราคม 2563       โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  ต.เบิด อ.รัตนบุรี                              

5. วันที่ 13 มกราคม 2563     โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี                  

6. วันที่ 14 มกราคม 2563     โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์                 

7. วันที่ 14 มกราคม 2563     โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์      

8. วันที่ 15 มกราคม 2563     โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ 

9. วันที่ 17 มกราคม 2563     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ                        

10. วันที่ 20 มกราคม 2563    โรงเรียนสนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม                                     

11. วันที่ 22 มกราคม 2563    โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์                          

12. วันที่ 23 มกราคม 2563    โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด                 

13. วันที่ 24 มกราคม 2563    โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท                  

 


ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links