“ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่”

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย วิรุฬห์ ชุ่มมาก - เผยแพร่ 3 ม.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 269 คน

Responsive image

## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
## จัดกิจกรรม “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่”
## โดยมีอาจารย์ดวงตา โนวาเชค คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
## วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links