.....
   ˹ѡ
   ѵԤ
   çҧѡٵ
   Ἱ¹
   ؤҡ
   ǻЪѹ
   ٻԨ
   §ҹûЪ
   ͡Ҩ/˹ҷ
   ͡ùѡ֡
   ¹͹ŷ
   Ǩͺš¹
   çͺ /
   ͡÷Ǣͧ
   Link й
   Դ
   admistrator
 ԴǡѺ Web site
Ҹóآʵ....
   ..ѹشʹ!
  
  
   ..ok
 
  การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาสาธาร?สุขศาส?ร์ ปีการศึกษา 2555
         การรับสมัครบุคคล?ข้าศึกษา?่อในระ?ับปริญญา?รี ?าคปก?ิ ในระบบ?ข้าชั้น?รียน ประจำปีการศึกษา 2555....
  น้องใหม่สาธาร?สุขศาส?ร์ 7
         สานสัมพันธ์น้องพี่สาธาร?สุขศาส?ร์ ครั้ง?ี่ 7 ?ป็นการ?ปิ?โอกาสให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ไ?้รู้จักกัน สร้างสัม....
  ยิน?ี?้อนรับนักศึกษาใหม่ 2554
         ค?าจารย์ ?จ้าหน้า?ี่ สาขาวิชาสาธาร?สุขศาส?ร์ยิน?ีรับนักศึกษาใหม่?ข้าสู่รั้วม่วง ?ขียว?้วยความยิน?ี....
  การแข่งขันกีฬา สาธาร?สุขศาส?ร์ ครั้ง?ี่ 1
         ขอ?ชิญชวน ค?าจารย์ ?จ้าหน้า?ี่ นักศึกษา?าคปก?ิ และกศ.บป ?ุก?่านร่วมแข่งขันกีฬา สาธาร?สุขศาส?ร์ครั้ง?ี่ 1 ป....
  การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
         สาขาวิชาสาธาร?สุขศาส?ร์ ค?ะวิ?ยาศาส?ร์และ??คโนโลยี มหาวิ?ยาลัยราช?ัฏสุริน?ร์ ?ปิ?รับสมัครนักศึกษาใหม่....
  โครงการประชุมอาจารย์พี่?ลี้ยงการฝ
      ´ͧԨ :
      ?พื่อชี้แจงรายละ?อีย?การฝึกประสบการ?์วิชาชีพสาธาร?สุขและการสร้างความสัมพันธ์อัน?ีระหว่างอาจารย์พี่?ลี้ยง ค?าจารย์ นักศึกษา
 ŧǡԨ :ѹ 29 มิ?ุนายน 2554
 ҢͧС :public health
 
  น้องใหม่สาธาร?สุขศาส?ร์ 7
      ´ͧԨ :
      สานสัมพันธ์รุ่นน้องกับรุ่นพี่สาธาร?สุขศาส?ร์ ครั้ง?ี่7 ?ป็นการ?ปิ?โอกาสให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ไ?้รู้จักกันมากขึ้น สร้างสัมพันธ?าพระหว่างพี่รหัสกับน้องรหัส
 ŧǡԨ :ѹ 13 มิ?ุนายน 2554
 ҢͧС :public health
 
  แบบฟอร์ม?ี่?กี่ยวข้องการ?ำวิจัยสำหรับนักศึกษา
  คู่มือ และแนวปฏิบั?ิในการ?ขียน ปัญหาพิ?ศษ การศึกษา?อก??ศ และการวิจัย
  02 แบบบัน?ึกการฝึกปฏิบั?ิงานประจำวัน
  01 คู่มือการฝึกประสบการ?์วิชาชีพสาธาร?สุขศาส?ร์ ฉบับสมบูร?์
  แบบใบลาป่วย ลากิจส่วน?ัว
  โครงการ??รียมฝึกประสบการ?์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554
  09 บัญชีลง?วลาการ??รียมฝึกประสบการ?์วิชาชีพสาธาร?สุข สมบูร?์
  07 แบบบัน?ึกการ??รียมฝึกประสบการ?์ประจำวัน สมบูร?์
  03 ?อกสาร??รียมฝึกประสบการ?์วิชาชีพ ฉบับสมบูร?์
  แบบฟอร์มการยืมป้ายนิ??ศ
  โครงการจิ?อาสา?พื่องานสาธาร?สุขแล
         1.?พื่อให้นักศึกษาไ?้ช่วย?หลือการ?ำ?นินงาน?้านสุข?าพ?ามศักย?าพของนักศึกษา 2. ?พื่อให้น....
  ´....
  โครงการอบรม??คนิคการศึกษาชุมชน
         ?พื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธาร?สุขศาส?ร์ไ?้?รียนรู้?กี่ยวกับกระบวนการศึกษาชุมชนและกา....
  ´....
  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
         ?พื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธาร?สุขศาส?ร์ ไ?้?รียนรู้?กี่ยวกับ??คนิคและวิธีการ?ั??่อ?....
  ´....
  โครงการ?ัศนศึกษา?ูงานโครงการศึกษา
         ?พื่อให้นักศึกษาไ?้?รียนรู้?กี่ยวกับกระบวนการกำจั?ขยะมูลฝอยและการกำจั?นำ?สีย?้วยวิธ....
  ´....
 ¹ʼҹ
 ԡôǹŴ
 Ѻؤҡ
 Ѿؤҡ
 觢ͧҧɳ
 кԳ online
 Radio online
 Video Streaming
 SmartEducation Sim
йռ͹Ź 1 
Ҫ 32731 
© Copyright 2009 Էʵ෤ ԷҪѯԹ All rights reserved.
Ţ 186 1 Թ - ҷ ӺŹͧ͡ ͧ ѧѴԹ 32000 / (044) 521393
Դ Webmaster MSN : W.nualnang@msn.com