.....
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
   ทำเนียบบุคลากร
   บุคลากร
   ตารางสอนอาจารย์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   รวมรูปกิจกรรม
   รายงานการประชุม
   เอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่
   เอกสารนักศึกษา
   บทเรียนออนไลท์
   ตรวจสอบผลการเรียน
   บทความ / สาระน่ารู้
   งานวิจัยนักศึกษา
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวชมรม
   คลีนิกสิ่งแวดล้อม
   ติดต่อเรา
   admistrator
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Web site
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม....
   เฮ้ย..นี้มันสุดยอด!
   ดีเลยละ
   ใช้ได้นี่
   อืม..ก็ok
 
  ดูงานอกสถานที่ปีการศึกษา2553
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      โครงการดูงานอกสถานที่ปีการศึกษา2553 ณ นครราชสีมา และระยอง
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
 ที่มาของประกาศ :Envi02
 
  สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กันยายน 2553
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 15 กันยายน 2553
 ที่มาของประกาศ :Envi 02
 
  กระดาษจากใยสับปะรด ทำง่ายสร้างรายได้เสริม
         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ ๖๑๘,๕๗๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวทางการเกษตรประมาณ ๒๕๘,๓๑๑ไร่ พื้นที่ครึ่งหนึ่งเพาะปลูกสับปะรด ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นิยมปลูกมะพร้าวและสับปะรด หลังจากเกษตรกรได้....
  รายละเอียด....
  สรุปขยายเวลาฝังกลบขยะกรุงเทพมหานคร
         ให้เอกชนรายเดิมอ้างประมูลใหม่ใช้เวลานาน ต้องรอกฤษฎีกาตีความ-ประเมินผลอีไอเอใหม่ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการสัญญาจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2 งบประมาณ 3,050 ....
  รายละเอียด....
  นักวิทย์รุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม คิดค้นวัสดุใหม่ใช้แทน "โฟม"
          คนส่วนใหญ่รู้ว่าปัญหาขยะเป็นเหตุสำคัญไม่น้อยของ "โลกร้อน" หลายครั้งที่เราพูดถึงปัญหาโฟมที่ย่อยสลายได้ยาก แต่ทุกวันนี้ยังมีการใช้โฟมบรรจุอาหารกันอยู่ ด้วยเหตุนี้ “เมย์” ชลกานต์ นวลสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักเร....
  รายละเอียด....
  นำขยะมาก่อประโยชน์และรายได้กับกล่องนมรีไซเคิล
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดตัวผลงานการทดลองรีไซเคิลกระดาษจากเยื่อกล่องนม เผยต้นทุนต่ำ แต่รายได้สูง คุ้มค่าน่าลงทุน แถมลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม นายอิทธิ พิชเยนทรโยธิน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยสนใจที่จะซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาบริโภค อาทินม และน้ำผลไม้ สองอย่างนี้ถือเป็นอาหารเหลวสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมสูงสุด อาหารเหลวสำเร็จรูปเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องปลอดเชื้อ (Aseptic Cartons) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นดี ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แสง ความชื้น หรืออากาศเข้าไปทำให้อาหารที่บรรจุอยู่ภายในกล่องเสื่อมสภาพได้ การบริโภคอาหารเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลการผลิตกล่องปลอดเชื้อของ ผู้ผลิตกล่องปลอดเชื้อรายใหญ่ของประเทศ รายงานว่าในปี 2543 มีการผลิต 2,000 ล้านกล่อง และในปี 2545 ยอดพุ่งสูงขึ้นเป็น 3,000 ล้านกล่อง และเมื่อคำนวณเป็นน้ำหนักของที่ต้องกำจัดทิ้งจะมีปริมาณมากถึง 30,000 ตัน/ปี ซึ่งเป็นจำนวนขยะที่ไม่ใช่น้อย ด้วยเหตุนี้ ทางกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำจัดพร้อมสร้างมูลค่าขยะกล่องนม โดยนำเศษขยะกล่องนมเหล่านี้มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำมาผลิตเป็นเยื่อเวียนทำใหม่ (Recycled Pulp)สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษชนิดอื่นต่อไป บรรดานมกล่องทั้งหลายที่เมื่อกินเสร็จ กล่องก็จะกลายเป็นขยะ แต่วันนี้มีวิธีแปลงขยะให้เป็นเงินแล้ว สำหรับวัสดุที่นำมาทำกล่องปลอดเชื้อจะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ลักษณะโครงสร้างของกล่องประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียมฟอยล์ เรียงซ้อนกันอยู่ 6 ชั้น ผลการวิจัยพบว่า สามารถแยกเยื่อกระดาษออกจากพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ได้ดี ส่วนที่เป็นเยื่อกระดาษนั้นทำจากกระดาษเยื่อใยยาวและเยื่อใยสั้นผสมกัน เมื่อนำเยื่อที่ได้ไปผ่านกระบวนการต่างๆ และฟอกขาวแล้ว จะได้เยื่อเวียนทำใหม่ฟอกขาวที่มีความขาวสว่างถึงร้อยละ 81.1 และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษเพื่อการพิมพ์และการเขียนได้ดี มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์และเขียน มอก. 287 - 2535 และเมื่อคิดต้นทุนในการผลิตเยื่อเวียนทำใหม่ฟอกขาวจากเศษกระดาษกล่องนมแล้ว ตกประมาณ 5,000 บาท/ตัน (ไม่รวมค่าวัตถุดิบ) แต่ราคาซื้อขายของเยื่อเวียนทำใหม่ อยู่ในประมาณ ตันละ 25,000 บาท สถานที่แยกขยะกระดาษ ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าว คือ ได้เทคโนโลยีการรีไซเคิลกล่องนม สามารถสร้างมูลค่าจากขยะ ซึ่งถ้าทำได้เป็นอุตสาหกรรม จะมีรายได้ถึงปีละ 375 ล้านบาทต่อปี และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในด้านสิ่งแวดล้อมสามารถลดขยะจากกล่องนมลงได้ในปริมาณมาก นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการสร้างวัสดุใหม่ โดยการนำเอาพลาสติกมาหลอมใหม่ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม้บรรทัด ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษกว่าพลาสติกธรรมดา คือ จะมีความยืดหยุ่นตัวมากกว่า และจาก คุณสมบัติดังกล่าวจะมีโอกาสขยายการใช้งานเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อีกในอนาคต
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 6 กันยายน 2553
 ที่มาของประกาศ :Envi02
 
  สสช.เผยภัยแล้งปัญหาสิ่งแวดล้อมปี'53 คนกรุงขอรัฐช่วยแก้มลพิษทางอากาศ
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมปี'53 พบปัญหาภาวะภัยแล้งมากสุด ร้อยละ 70.4 เรียกร้องรัฐเร่งแก้อย่างเร่งด่วน รองมาเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ภาวะน้ำท่วม มลพิษจากขยะ ด้านคนกรุงเรียกร้องรัฐแก้ปัญหามลพิษทางอากาศด่วน นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พ.ศ.2553 พบว่าจากผลการสำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรวมในทุกภาค ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน ร้อยละ 70.4 และไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29.6 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 5 อันดับแรก ได้แก่ การเกิดภาวะภัยแล้ง ร้อยละ 72.6 เกิดภาวะน้ำท่วม ร้อยละ 25.3 มลพิษทางอากาศ ร้อยละ 22.5 การทำลายป่าไม้ ร้อยละ 19.8 และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร้อยละ 18.1 ทั้งนี้ปัญหาการเกิดภาวะภัยแล้ง เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้รัฐแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 59.8 รองลงมา เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ร้อยละ 8.8 ปัญหาการเกิดภาวะน้ำท่วม 8.7 เรื่องมลพิษจากขยะ ร้อยละ 5.4 และเรื่องการทำลายป่าไม้ ร้อยละ 4.3 ในส่วนของชาวกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องการให้รัฐแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 21.9 นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.6 มีความรู้สึกว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเปรียบเทียบสภาพอากาศในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรวมในทุกภาค พบว่าร้อยละ 69.2 คิดว่า การจุดไฟเผา เช่น เผาป่า เผาขยะ เผาฟาง เพื่อการเพาะปลูกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รองลงมาการตัดไม้ทำลายป่า ร้อยละ 52.8 และการปล่อยควันจากท่อไอเสียจากยานพาหนะ ร้อยละ 43.7 เป็นต้น เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ระบุว่าการจุดไฟเผาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด ร้อยละ 87.9 ร้อยละ 78.5 ร้อยละ 64.5 และร้อยละ 58.3 ตามลำดับ สำหรับกรุงเทพฯ ระบุว่า การปล่อยควันจากท่อไอเสียจากยานพาหนะเป็นสาเหตุสำคัญ ร้อยละ 59.5 นอกจากนี้กิจกรรมที่ประชาชนทำเป็นประจำ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้แก่ การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน ร้อยละ 80.7 รองลงมา เป็นการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ร้อยละ 70.3 ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการแปรงฟัน-อาบน้ำ ร้อยละ 66.2 กักน้ำในภาชนะเพื่อชำระล้างแทนการผ่านน้ำจากก๊อก ร้อยละ 58.7 และการเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ร้อยละ 52.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ว่าควรปลูกต้นไม้/ปลูกป่าทดแทน ร้อยละ 26.4 และอีกร้อยละ 8.6 เห็นควรประหยัดพลังงานทุกชนิด ร้อยละ 4.5 แสดงความคิดเห็นว่าควรใช้กฎหมายรัดกุมในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า ร้อยละ 4.4 เสนอว่าควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และมีเพียงร้อยละ 2.5 เห็นว่าควรรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 8 มิถุนายน 2553
 ที่มาของประกาศ :Envi02
 
  ขนวบการขยายพันธุ์หญ้าแฝก ภาค 2
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      ชมรมอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ ณ มหาหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ วันที่ 4 กันยายน 2553
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 7 กันยายน 2553
 ที่มาของประกาศ :Envi02
 
  ขบวนการขยายพันธุ์หญ้าแฝก
      รายละเอียดของกิจกรรม :
      ด้วยชมรมอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดร่วมมือกับศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 สุรินทร์ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ ณ บ้านโคกทม ต.จรัส อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553
 ลงข่าวกิจกรรม :วันที่ 26 สิงหาคม 2553
 ที่มาของประกาศ :Envi 02
 
  คำอธิบายและคำศัพท์ หมวดน้ำ
  ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รับมูลฝอยพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2546
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พิมพ์ครั้งที่ 1
  มาตรฐานน้ำผิวดิน
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 บริการดาวน์โหลด
 อีเมล์สำหรับบุคลากร
 เบอร์โทรศัพท์บุคคลากร
 ค้นหาสิ่งของทางไปรษณีย์
 ระบบประเมิณ online
 Radio online
 Video Streaming
 SmartEducation Sim
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11344 คน
© Copyright 2010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ All rights reserved.
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร / โทรสาร (044) 521393
ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : W.nualnang@msn.com